Oferta szkoleń outdoor

Szkolenia outdoor to połączenie szkoleń biznesowych z integracją. Innowacyjna formuła szkoleń outdoor pozwala na skuteczne rozwijanie kompetencji pracowników poprzez zaangażowanie ich na poziomie intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. Jednocześnie, dzięki zaangażowaniu ich także na poziomie społecznym, jest skutecznym sposobem na zintegrowanie pracowników.

Pod tym względem szkolenia outdoor przywyższają tradycyjne spotkania integracyjne, ponieważ każde działanie  ma charakter edukacyjny oraz znajduje swoje uzasadnienie biznesowe. Ćwiczenia prowadzone są w terenie oraz na sali szkoleniowej, gdzie są one omawiane, a wnioski wypływające z nich są przekładane na grunt zawodowy.

Szkolenia outdoor to inaczej learning by doing, czyli nauka przez doświadczenie. Uczestnicy eksperymentują, rozwiązują problemy i wypracowują rozwiązana, przez co zwiększa się ich zaangażowanie w proces nauki oraz odpowiedzialność za własny rozwój. Następnie, zgodnie z Cyklem Kolba, wraz z trenerem dostosowują wypracowane rozwiązania do własnej rzeczywistości zawodowej.

Proponujemy Państwu szkolenia biznesowe outdoor w trzech wariantach:

  • szkolenie oudoor pleasure
  • szkolenie outdoor adventure
  • szkolenie outdoor extreme
Czytaj więcej
6. Projekt Agent

Szczegóły:
Czas realizacji: 1-2 dni szkoleniowe (1 dzień teren + 1 dzień sala szkoleniowa)
Poziom: adventure 
Lokalizacja: do wyboru

Czytaj więcej