Case study Zarządzanie projektowe

Produkcja

Branża: firma w produkcyjno-usługowa w sektorze budowlanym
Wielkość firmy: firma zatrudniająca około 70 osób.
Grupa docelowa: wyższa kadra menedżerska, inżynierowie, pracownicy konstrukcyjni

Zdefiniowany  problem:
Firma wykonuje inwestycje budowlane w postaci kompletnych projektów – od etapu planowania po wykończenie obiektów „pod klucz”. Kieruje nią zarząd składający się z obcokrajowców oraz osób polskiego pochodzenia. Ponieważ firma jest częścią zagranicznej firmy budowlanej, menedżerowie oraz inżynierowie często wysyłani są za granicę, a na ich miejsce przyjeżdżają obcokrajowcy, co ma na celu ujednolicenie poziomu jakości we wszystkich filiach firmy. W wyniku tego powstają zespoły wielokulturowe, które pracują nad jednym przedsięwzięciem od pół do półtora roku. Ma to też jednak swoje negatywne strony: w zespołach dochodzi do nieporozumień na tle różnic kulturowych oraz częściowej utraty zaangażowania na poziomie pracowników konstrukcyjnych, ze względu na powtarzalność wykonywanych zadań.
Realizacja:
Ze względu na fakt, ze pracownicy firmy są regularnie szkoleni w zakresie zarządzania projektowego, zaproponowaliśmy firmie dwudniowy praktyczny warsztat outdoor w tym obszarze. Postawiliśmy sobie dwa cele: uświadomienie poszczególnym pracownikom jaki wpływ mają na funkcjonowanie całej organizacji oraz pokazanie w jaki sposób różnice kulturowe wpływają na komunikację i zarządzanie zespołem wielokulturowym. Tematem warsztatu był wyścig Formuły 1, a zadaniem uczestników było przygotowanie go w oparciu o zasady zarządzania projektowego.
Trudne sytuacje podczas realizacji zadań:
Uczestnicy zostali podzieleni na grupy niezależnie od działów i stanowisk jakie zajmowali. Początkowo powodowało to wśród nich nieufność, którą dodatkowo pogłębiało odmienne podejście do kwestii hierarchii i partnerstwa w przez poszczególne narodowości. Kolejnym problemem okazał się proces wypracowywania wspólnych rozwiązań, niezbędnych do realizacji wspólnego projektu. Dopiero podczas realizacji poszczególnych zadań uczestnicy uświadomili sobie, że przy takiej różnorodności konieczne jest ustalenie zasad współpracy by uniknąć nieporozumień.
Efekt:
W wyniku szkolenia uczestnicy wypracowali wspólne zasady współpracy oraz uświadomili sobie, że odmienność kulturowa niesie ze sobą pewne zagrożenia, ale też korzyści. Wspólna realizacja zadań nauczyła ich doceniać różnorodność i jej wpływ na jakość proponowanych rozwiązań. Realizacja zadań według zasad zarządzania projektowego natomiast pokazał im jakie znaczenie ma wkład każdego członka zespołu w efekt finalny, bez względu na rodzaj pracy jaki wykonuje