Case study Kompetencje menedżerskie

Branża IT

Branża: firma w sektorze IT
Wielkość firmy: firma zatrudniająca około 150 osób.
Grupa docelowa: menedżerowie zespołów projektowych

Zdefiniowany  problem:
W 2015 r. firma zanotowała bardzo dynamiczny wzrost przychodów poprzez obsługę większej ilości klientów. Tym samym nastąpił dynamiczny przyrost nowo zatrudnionych specjalistów, w związku z czym firma podjęła decyzję o awansowaniu „starych” i doświadczonych pracowników na stanowiska kierownicze w poszczególnych zespołach projektowych. W niedługim czasie okazało się jednak, że pomimo tego, że nowi menedżerowie, mimo, iż są specjalistami w swoich dziedzinach, nie radzą sobie w zakresie bycia menedżerem.
Realizacja:
Po zdefiniowaniu problemu, firma podjęła decyzję o zrealizowaniu cyklu szkoleń by temu zaradzić. Podczas realizacji projekty, menedżerowie poszerzali swoja wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, natomiast kolejnym krokiem miał być warsztat outdoorowy, pozwalający utrwalić zdobyta wiedzę i poszerzyć ją o praktyczne elementy. Zaproponowany i zrealizowany warsztat outdoor nosił tytuł „Akademia Ratownictwa”. Projekt zakładał połączenie rozwoju kompetencji menedżerskich oraz kursu pierwszej pomocy. Dobór tematyczny nie był przypadkowy. Pierwsza pomoc wiąże się z umiejętnością podejmowania szybkich decyzji i brania za nie odpowiedzialności, podobnie jak w środowisku zawodowym kadry kierowniczej.
Menedżerowie zostali przetransportowani do ośrodka nad jeziorem, gdzie  uczestniczyli w szkółce ratownictwa, a następnie przeprowadzili kilka symulowanych akcji ratowniczych. Każda realizowana symulacja była omawiana pod kątem biznesowym i menedżerskim.
Trudne sytuacje podczas realizacji zadań:
Nowo awansowani menedżerowie początkowo nie byli przekonani do tej formy warsztatów. Ich zaangażowanie wzrosło dopiero, gdy zauważyli korelację pomiędzy ćwiczeniami a stopniowo poszerzaną wiedzą menedżerską.
Efekt:
Podsumowanie szkolenia na poziomie reakcji pokazało, że taka nieszablonowa forma warsztatowa przypadła im do gustu. Ewaluacja na poziomie wiedzy i wdrażania wiedzy udowodniła z kolei, że niesztampowość warsztatu przyspieszyła rozwój kompetencji menedżerskich, co uczestnicy w ankietach potwierdzili jednogłośnie.
Po dwóch kolejnych kwartałach zrealizowaliśmy w firmie badanie stopnia wdrożenia treści szkoleniowych. W wywiadach z przełożonymi uczestników warsztatu, okazało się, że wiedza i umiejętności zaczęły przynosić efekty, zaś fluktuacja wdrażanych menedżerów spadła i wynikała z innych, pozabiznesowych przesłanek.