Case study Komunikacja w zespole

Branża FMCG

Branża: firma w sektorze FMCG
Wielkość firmy: korporacja zatrudniająca ok. 3000 osób.
Grupa docelowa: menedżerowie operacyjni

Zdefiniowany  problem:
Menedżerowie realizując cele we własnych obszarach działania nie współpracowali zespołowo, pomijając tym samym realizowanie celów wspólnych dla całej organizacji. W wyniku tego pojawiła się rywalizacja, która nie była twórcza, a raczej destrukcyjna dla spójnego działania organizacji.
Realizacja:
Po zdefiniowaniu głównych problemów w organizacji, zaproponowaliśmy firmie realizację dwudniowego szkolenia outdoor pod tytułem „Projekt Robinson”.  Uczestnicy szkolenia zostali przewiezieni w nieznane im wcześniej miejsce, dziki teren na Mazurach, gdzie otrzymali pewne zadania do wykonania. Zadania te mogli zrealizować jednak dopiero w momencie podjęcia współpracy. Zbudowanie szałasów, rozpalenie ogniska, uszycie ubrań, ugotowanie jedzenia na ognisku przy jednoczesnym minimalnym wyposażeniu sprzętowym wymusiło na nichpotrzebę współpracy.
Trudne sytuacje podczas realizacji zadań:
Trudności jakie napotkali uczestnicy całkowicie ich zaskoczyły. Po pierwsze, zostali zupełnie odcięci od świata i informacji, ponieważ nie wolno im było korzystać z telefonów komórkowych. Po drugie, pojawiły się różnice w myśleniu i działaniu na poziomie osobowościowym. W dalszej części szkolenia zaobserwowali błędy w komunikowaniu się, które, jak się okazało, wynikały z niedoinformowania oraz braku używania konstruktywnej informacji zwrotnej. 
Efekt:
W wyniku zaobserwowanych zachowań, jeszcze w trakcie realizacji szkolenia przeramowaliśmy program, kładąc większy nacisk na obszary, które należało wzmocnić. Oprócz tradycyjnych narzędzi służących poprawie umiejętności komunikacyjnych, omówiliśmy typologię osobowości, która dla uczestników była całkowitym odkryciem, jak również model udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
W wywiadach, które przeprowadziliśmy dwa miesiące po szkoleniu outdoor, uczestnicy stwierdzili, że niemal natychmiast po powrocie do środowiska biznesowego zaczęli wdrażać poznaną wiedzę, korzystając z narzędzi, które poznali.