Zespoły projektowe

Zespoły projektowe
Poza wydajnością skuteczne organizacje muszą charakteryzować się szybkością, zwinnością (ang. agility) oraz zdolnością adaptacji, co pozwoli im konkurować i wygrywać w dzisiejszym globalnym otoczeniu biznesowym. Stanie się to możliwe poprzez odejście od struktur hierarchicznych w organizacji i przyjęcie modelu, w którym praca jest realizowana zespołowo. Według raportu Deloitte 2017, jedynie 14% przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że tradycyjny hierarchiczny model organizacji ma wpływ na efektywność organizacji. Wiodące firmy skłaniają się ku bardziej elastycznym modelom, w których centralną pozycję zajmuje zespół.

Aby zachować zwinność firma musi zadbać o szybkie tworzenie i rozwiązywanie zespołów. Oznacza to, że musi być na przykład w stanie stworzyć zespół, który w ciągu jednego lub dwóch lat zaprojektuje
i stworzy nowy produkt lub usługę.  Po tym czasie zespół zostanie rozwiązany, a jego członkowie zostaną przydzieleni do nowych projektów.  Dla pracowników oznacza to konieczność nabycia umiejętności szybkiego przechodzenia między zespołami oraz umiejętności adaptacyjnych.

W jaki sposób szkolenia outdoor mogą wpłynąć na poprawę umiejętności funkcjonowania w zespołach projektowych?

Szkolenia outdoor  rozwijają umiejętności, które potrzebne są w zarządzaniu projektowym.  Specjalnie zaprojektowane ćwiczenia oraz ich kolejność wymuszają na uczestnikach podjęcie działań związanych z określaniem celów, planowaniem, organizacją własnych działań w określonym czasie, podziałem ról i zadań, zarządzaniem zasobami, itd. Struktura szkolenia dokładnie odzwierciedla etapy życia projektu, z podziałem na poszczególne fazy, takie jak inicjacja projektu, planowanie, realizacja projektu, monitoring, zakończenie prac nad projektem. Realizacja zadań jest możliwa  jedynie przy współdziałaniu osób zaangażowanych w projekt, komunikacji oraz odpowiednim zarządzaniem ryzykiem.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres:
biuro@grow.edu.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 56 656 72 00. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego.