Zespoły wirtualne

Zespoły wirtualne

Praca przez internet ma niewątpliwie wiele zalet. Pozwala przyciągnąć do firmy najbardziej utalentowanych pracowników, dając im możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu na ziemi, bez konieczności posiadania biura i związanych z tym kosztów. Postęp technologiczny, aplikacje mobilne oraz platformy wirtualne wspierające pracę zespołową coraz bardziej to ułatwiają.

A co „ludzką” stronę takich rozwiązań?. Zainstalowanie serwisu VPN i dostarczenie zespołowi narzędzi do pracy przez Internet to jedno. Sprawienie by rozproszone zespoły bezkolizyjnie współpracowały ze sobą to już zupełnie inna sprawa.

Dlaczego wirtualne zespoły potrzebują działań ukierunkowanych na budowanie zespołu?

Osoby pracujące zdalnie czują się wyizolowane

Według raportu firmy RW3 CultureWizard, 46% osób pracujących wirtualnie nigdy osobiście nie spotkało członków swojego zepołu, podczas gdy 30% przyznało, że spotyka z nimi tylko raz w roku.  

90% z nich uważa, że podczas spotkań online nie ma wystarczająco dużo czasu na budowanie relacji. 85% przyznało, że w ich zespołach brakuje poczucia koleżeństwa.

Pracownicy wirtualni przez większość czasu pracują w swoich silosach i rzadko wchodzą w nieformalne interakcje z kolegami i menedżerami, w przeciwieństwie do osób pracujących w biurze.

Zespołom wirtualnym brakuje też pogawędek w przerwach – w kuchni lub przy dystrybutorach wody, podczas których dzielą się osobistymi historiami lub szczegółami projektów, nad którymi pracują. Nie spotykają się podczas lunchów, imprez  firmowych ani żadnych innych okazjach. Takie spotkania mogą wydawać się nieistotne, mają one jednak pozytywny wpływ na morale pracowników.

Działania teambuildingowe pozwalają wirtualnym zespołom zbudować relacje oraz wzajemne zaufanie

Specjaliści z Harvard Business Review twierdzą, że wirtualne zespoły potrzebują przynajmniej podstaw ludzkich relacji: “Dajcie im możliwość spotkać się osobiście jak najwcześniej. Może zabrzmi to dziwnie biorąc pod uwagę warunki, w jakich pracują, jednak bezpośrednia komunikacja cały czas ma przewagę nad wirtualną, jeśli chodzi o budowanie relacji i zaufania, które są warunkiem efektywnej pracy zespołowej.”

Zaproszenie członków zespołów wirtualnych rozproszonych po całym świecie na imprezę integracyjną w określonym miejscu może wydawać się mało rentowne. Połączenie tej imprezy z możliwością rozwoju pracowników jest już jednak inwestycją, która zwróci się w postaci lepszej efektywności ich pracy. Warto przy tym zaproponować pracownikom coś więcej niż tylko budowanie mostów z papieru czy go-kartów, ponieważ to z kolei może znacząco wpłynąć na ich zaangażowanie. Dobrym pomysłem są w tym przypadku na przykład warsztaty kulinarne, ponieważ gotowanie  i jedzenie, jednoczy ludzi z całego świata, a zespoły wirtualne najczęściej bywaja wielokulturowe. Wspólne gotowanie pozwala pracownikom zbudować wzajemne relacje, wspólnie pokonywać wyzwania, odpocząć, a na koniec razem cieszyć się ze wspólnie przyrządzonego posiłku.

Oczywiście są też inne opcje. Można zaproponować pracownikom szkolenie z elementami grywalizacji lub oparte na fabule filmu lub książki, wykorzystujące model nauki przez doświadczenie. Wspólna praca w nieznanym terenie jest w stanie pomóc stworzyć więzi, jakich się nie da stworzyć w żaden inny sposób. Pozwala pokonać bariery fizyczne i kulturowe, wymaga użycia różnych umiejętności I pozwala współdziałać bez typowych korporacyjnych hierarchii.  Takie właśnie możliwości mogą dać zespołom wirtualnym szkolenia outdoor.

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: biuro@grow.edu.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 56 656 72 00. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego