Sprzedaż

Bez względu na to czy firma zatrudnia dziesięciu czy stu handlowców, ludzie ci ...

Zamiast współzawodniczyć, współpracują ze sobą by osiągnąć lepsze wyniki niż konkurencja, jak również motywują i wspierają innych, by wspólnie osiągnąć lepsze rezultaty jako zespół. Działania teambuildingowe mogą im w tym pomóc, jednak jest jeden warunek – we własnej firmie muszą być nagradzani za wspólny wysiłek, a nie za indywidualne osiągnięcia. Inaczej szkolenie stanie się kosztem, a nie inwestycją.

Jak inaczej można wspierać zespoły handlowe poprzez szkolenia outdoor?

Rozwój kompetencji handlowych
Realizowanie zadań w terenie pozwala lepiej zapamiętać poszczególne etapy procesu sprzedażowego oraz ich przebieg, co ma duże znaczenie szczególnie dla początkujących handlowców. By proces ten był skuteczny, po działaniach outdoorowych musi nastąpić omówienie przebiegu poszczególnych ćwiczeń z trenerem oraz wypracowanie wniosków co do dalszej pracy zespole handlowym.

Zastosowanie umiejętności sprzedażowych w praktyce
Specjalnie zaprojektowane programy szkoleniowe outdoor umożliwiają uczestnikom sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce. Działając na nieznanym sobie terenie i wchodząc w interakcje z lokalnymi mieszkańcami, uczestnicy ćwiczą takie kompetencje jak badanie potrzeb, negocjowanie czy argumentowanie, dzięki czemu można lepiej określić poziom ich umiejętności oraz wskazać obszary do poprawy.

Wzrost motywacji zespołu sprzedażowego
Angażowanie handlowców w działania teambuildingowe ma realny wpływ na wzrost ich motywacji do pracy. Dzieje się to na dwóch poziomach: dostarczając im wiedzy w atrakcyjnej formie, wpływamy na ich doświadczenie jako pracowników, co przekłada się na ich większą lojalność wobec firmy; poprzez zaangażowanie we wspólne działania, handlowcy budują więzi między sobą, przez co wzrasta ich lojalność wobec pozostałych członków zespołu.

Szkolenia outdoor mogą wspierać także rozwój innych kompetencji niezbędnych w zespole handlowym, takich jak komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, zarządzanie zmianą oraz efektywność osobista handlowca.