Zespoły wielokulturowe

Zespoły wielokulturowe

Kultura ma znaczenie. Szczególnie, jeżeli ma wpływ na codziennie funkcjonowanie pracowników, np. w zespołach kulturowych. Zespołem wielokulturowym jest zarówno grupa zróżnicowana pod względem kulturowym jak i ta złożona członków jednej kultury, w której tylko menedżer jest przedstawicielem innej. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy menedżer jest emigrantem zarządzającym filią firmy lub określonym projektem inwestycyjnym, zlokalizowanym za granicą, lub gdy zarządza on grupą złożoną z obcokrajowców w centrali firmy. Obecnie takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.

Podstawowym założeniem w zarządzaniu wielokulturowym jest to, że menedżer nie powinien narzucać przedstawicielom innej kultury swoich norm kulturowych, jak również nie powinien pozwolić na to komukolwiek w zespole, ponieważ stwarza to wiele trudności i przeszkód. Niestety, mimo dobrych chęci, często się to nie udaje, ponieważ menedżerowie zwykle nie są świadomi wszystkich różnic międzykulturowych, lub nie wiedzą, jak przeciwdziałać wynikającym z nich nieporozumieniom. Kluczem jest poznanie oraz zrozumienie odmiennych zachowań oraz sposobów myślenia.

Szkolenia outdoor dla zespołów wielokulturowych sprawdzają się na dwóch płaszczyznach:

Wzajemne poznanie się członków konkretnego zespołu

Ma to szczególe znaczenie z punktu widzenia komunikacji, która, ze względu na odmienną wymowę, akcentowanie czy konstrukcje zdaniowe, często bywa zaburzona. Równie ważne jest zbudowanie wzajemnego zaufania w zespole, które poprzez stereotypy oraz uprzedzenia wynikające z nieznajomości innych norm kulturowych bywa obniżone. Wspólne działania outdoorowe pozwalają zniwelować różnice językowe, co działa na zasadzie „osłuchania się” ze sposobem, w jaki wypowiadają się obcokrajowcy. Pozwalają też przełamać bariery kulturowe oraz, poprzez zrozumienie intencji i motywów działania przedstawicieli odmiennych kultur, stworzyć w zespole atmosferę zaufania.

Zrozumienie ogólnych aspektów kulturowych wpływających na poszczególne obszary funkcjonowania zespołu

Aspekty kulturowe mogą wpływać na członków organizacji w następujących obszarach:

  • reagowanie na strukturę oraz otoczenie organizacji,
  • role i relacje w zespole,
  • podejmowanie decyzji,
  • komunikowanie się
  • reagowanie w sytuacjach konfliktowych
  • motywowanie
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • planowanie i wdrażanie strategii.

Specjalnie dobrane zadania oraz wspólne działania w nietypowych warunkach przyczyniają się do lepszej integracji oraz głębszego zrozumienia pomiędzy pracownikami z różnych krajów. Pozwalają rozwijać umiejętności, które zapewniają poprawne funkcjonowanie każdej organizacji, bez względu na profil jej działania.

Podczas szkoleń outdoor, które prowadzimy po polsku, po angielsku lub po niemiecku możemy wspierać zespoły nie tylko w zakresie budowania zespołu, lecz także w  zakresie komunikacji międzykulturowej, zarządzania zespołem wielokulturowym, obsługi klienta, sprzedaży, rozwiązywania konfliktów  i wielu innych.

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: biuro@grow.edu.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) +56 656 72 00. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego.