Top management

Wyższa kadra kierownicza

Kierownicy, którzy opanowali sztukę komunikowania się oraz współpracy w zespole na poziomie mistrzowskim, mają szansę wywrzeć pozytywny wpływ na całą organizację. Zespół przywódczy, które na co dzień funkcjonuje bez zakłóceń oraz sprawnie rozwiązuje sytuacje konfliktowe jest przykładem dla pozostałych pracowników wewnątrz firmy, natomiast na zewnątrz kreuje pozytywny wizerunek organizacji. Stąd, wbrew powszechnemu przekonaniu, że w szkoleniach teambuilding powinni uczestniczyć pracownicy niższego szczebla, to właśnie wyższa kadra kierownicza powinna mieć możliwość rozwijać się jako zespół oraz pracować nad zbudowaniem silnych więzi ze swoimi kolegami.

Szkolenia outdoor na poziomie wyższej kadry kierowniczej mogą mieć wpływ na funkcjonowanie kierowników w kilku obszarach:

Rozumienie mechanizmów oraz procesów zachodzących w organizacji.

Wspólna praca w nieznanym terenie pozwala zdefiniować, w jaki sposób powinna funkcjonować zdrowa organizacja oraz w bezpieczny sposób przyjrzeć się punktom zapalnym, które to uniemożliwiają. Odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia pozwalają przekonać się jak w praktyce działa np. komunikacja wewnętrzna, system motywacyjny oraz jakie znaczenie ma dla firmy praca zespołowa. Według raportu Delloite opisującego trendy w zarządzaniu w roku 2017, to właśnie zespoły stanowić będą podstawę struktury organizacyjnej firm przyszłości.

Zarządzanie zmianą

Realizując zadania wymagające podejmowania decyzji w ciągle zmieniających się warunkach, kierownicy mają szansę przekonać się jak ludzie reagują na zmianę oraz wypracować sposoby radzenia sobie ze zmianą na poziomie organizacji. Poznają też sposoby na to, by tę zmianę zakomunikować innym bez narażania ich na utratę poczucia bezpieczeństwa.

Wdrożenie do pracy w zarządzie

Warsztat menedżerski w koncepcji outdoor może pomóc nowym kierownikom nabyć kompetencje potrzebne w zarządzaniu organizacją, takie jak słuchanie, delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej i motywowanie i inne. Poprzez współdziałanie ze starszymi stażem współpracownikami, może też pomóc wdrożyć nowych kierowników do pracy.

Rozwój kompetencji przywódczych w praktyce

Wspólna realizacja zadań w terenie dostarcza kierownikom wielu okazji do praktycznego wykorzystania swoich umiejętności. Zmieniając otoczenie, kierownicy zmuszeni są pracować w oparciu o nowe sytuacje, często pozornie nie mające wiele wspólnego z pracą, którą wykonują na co dzień, które wymuszają na nich konieczność efektywnego komunikowania się oraz radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami. 

Integracja z pracownikami niższego szczebla

Podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym często przesłania obraz funkcjonowania firmy na poziomie szeregowych pracowników oraz może prowadzić do jednostronnego postrzegania poszczególnych sytuacji. Uczestniczenie w szkoleniu wspólnie z pracownikami niższego szczebla pozwala poznać ich sytuację, opinie oraz, przede wszystkim, zintegrować się z nimi. Dla pracowników  z kolei wspólna realizacja zadań może mieć wysoce motywujące znaczenie. 

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: biuro@grow.edu.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 56 656 72 00. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego.