HR

Działy HR

Dział HR to serce organizacji, zarządzający najważniejszym jej zasobem – ludźmi. Od pracy tego działu zależy funkcjonowanie organizacji w wielu obszarach. Dlatego warto zadbać, by pracownicy HR, posiadali gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Szkolenia outdoor mogą wesprzeć działy HR w następujących obszarach:

Rozwój kompetencji zespołowych wewnątrz działu HR

Kierowanie pracą ludzi w organizacji nakłada na pracowników działów HR konieczność nieustannego poszerzania wiedzy z zakresy zarządzania zespołem. Szczególnie duże znaczenie ma praktyczna znajomość zasad funkcjonowania zespołów, pozwalająca diagnozować występujące problemy  i proponować programy naprawcze.

Rekrutacja oraz rozwój pracowników

Realizowanie zadań w terenie wspólnie z pracownikami oraz ścisła współpraca z trenerami dedykowanymi do projektów pozwala na uzyskanie pełnego obrazu kompetencyjnego poszczególnych pracowników i pozwala określić m.in. w jakim stopniu pracownicy opanowali daną umiejętność, a w przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, czy poziom danej kompetencji odpowiada temu, który pracownik zadeklarował podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Realizując zadania w terenie pracownicy mają nikłą szansę przewidzieć jakie kompetencje mierzy określone ćwiczenie, co zapewnia znaczny obiektywizm.

Wsparcie organizacji w zakresie pracy zespołowej

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach outdoor, pracownicy działów HR zyskują gotowe narzędzia do zastosowania w budowaniu zespołów na poziomie całej organizacji. Zorganizowanie dużej imprezy szkoleniowej i integracyjnej to jedno, nieustanna praca nad doskonaleniem działania zespołów w firmie to drugie. Budowanie zespołu jest procesem, który warto kontynuować przy różnych okazjach: podczas imprez firmowych, konferencji, spotkań pracowniczych, itd.

Kreowanie marki pracodawcy

Według najnowszego raportu Deloitte Trendy HR 2017, marka pracodawcy odgrywa niebagatelną rolę w pozyskiwaniu talentów do organizacji. Szkolenia outdoor odgrywają w tym przypadku podwójną rolę: są wyraźnym sygnałem dbania o doświadczenie pracownika – wyjazdy integracyjne mają dla pracowników duże znaczenie motywacyjne, jak również pokazują podejście firmy do rozwoju pracowników. Czasy długich, ośmiogodzinnych szkoleń, opartych o wiedzę teoretyczną należą do przeszłości. Obecnie pracownicy cenią sobie przekazywanie wiedzy w sposób praktyczny i niesztampowy, taki, który umożliwia wykorzystanie jej od zaraz. Takie właśnie możliwości stwarzają pracownikom szkolenia outdoor.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres:

biuro@grow.edu.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 56 656 72 00. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego.