Zarządzanie kompetencjami

Metodologia szkoleń outdoor opiera się model nauki przez doświadczenie, w myśl zasady, że człowiek zapamiętuje przeciętnie tylko 20 procent tego co zobaczy i usłyszy i aż 80 procent tego, czego doświadczy.

Szkolenia outdoor kładą nacisk głównie na rozwój umiejętności pracy w  zespole, takich jak komunikacja, współpraca, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, asertywność oraz rozumienie ról zespołowych. Ze względu na swoją dużą skuteczność, mogą służyć rozwijaniu także innych kompetencji.
Projektując szkolenia korzystamy z autorskich narzędzi, pozwalających nam określić zakres kompetencji, które pracownicy muszą rozwinąć do pracy na danym stanowisku, oraz dostosować poziom trudności proponowanych zadań do możliwości i kondycji fizycznej szkolonej grupy. Dzięki temu, oprócz kompetencji zespołowych, pracownicy mają możliwość rozwinąć swoje kompetencje w następujących obszarach.

 

 


•    Sprzedaż
•    Obsługa klienta
•    Kompetencje przywódcze
•    Zarządzanie projektem
•    Zarządzanie zmianą
•    Rozwiązywanie konfliktów
•    Komunikacja
•    Zarządzanie zespołem wielokulturowym
•    Komunikacja w zespołach wirtualnych
•    Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
•    Efektywność osobista
•    Zarządzanie sobą w czasie